Cursussen en Trainingen worden klassikaal gegeven, online (via Zoom) of fysiek (op locatie). De groepsgrootte varieert van 8 tot 16 personen.

  • Onder een Cursus verstaan we een opleiding waarbij je voornamelijk kennis tot je neemt en in mindere mate vaardigheden aanleert. 
  • Bij een Training is het andersom: het gaat voornamelijk om het aanleren van vaardigheden en minder om kennisvergaring.  

Nieuwe medewerkers: eerst de Basiscursus

Ben je nieuw bij VluchtelingenWerk? En zul je in je functie intensief contact met cliënten onderhouden? Dan volg je altijd eerst de Basiscursus voor nieuwe medewerkers. Deze cursus heb je nodig als basis voor je werk en voor alle opleidingen die je daarna evt. volgt.