Voor wie?
Dit is de 'instap'-e-learning over arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Deze module is:
 • bij uitstek geschikt als je arbeidscoach of maatschappelijk begeleider bent en vluchtelingen begeleidt naar vrijwilligerswerk, taalstage, leer-werktrajecten, werkstage of betaald werk. 
 • zeer informatief als je teamleider arbeidsparticipatie bent of anderszins betrokken bij arbeidsparticipatie. 

Wat ga je leren?

Lees verderNa het volgen van deze module heb je kennis van het (arbeids)participatie-traject dat onderverdeeld is in zes opeenvolgende fasen.  Het Kennisplatform op Intranet geeft je vervolgens toegang tot diverse hulpmiddelen, kennis, informatie en relevante documenten.

Hoe werkt het?

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 30 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Als arbeidscoach of maatschappelijk begeleider bij arbeidsparticipatie ben je één van de partijen in de Driehoek (arbeidscoach-vluchteling-klantmanager gemeente). Deze e-learning is voor jou als je deze rol zo goed mogelijk wilt vervullen voor je cliënt.

Wat ga je leren?

Lees verderNa het volgen van deze e-learning ken je de rollen, belangen en doelen van de verschillende partijen in de driehoek die bij de begeleiding van een cliënt naar een opleiding of werk relevant zijn. Daarnaast weet je hoe je als arbeidscoach je rol als begeleider en bemiddelaar kunt invullen en hoe je - binnen de mogelijkheden van de Participatiewet - de spil kunt zijn in de driehoek.

Hoe werkt het?

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving.  Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Om in ieder geval kennis te hebben van de fases in de arbeidscoaching:

Praktisch

 • Duur: ca. 45 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.
Voor wie?
Deze e-learning is bedoeld voor maatschappelijk begeleiders. 

Wat ga je leren?
Lees verderNa het volgen van deze module heb je meer inzicht in en kennis van belangrijke aspecten waar de cliënt, maar ook jij als begeleider, mee te maken kan krijgen tijdens vestiging of verblijf in de gemeente. De onderwerpen die behandeld zullen worden zijn materiële rechtsposities, financiën en instanties,  signaleren.

Hoe werkt het?
Je kunt direct starten. Je hoeft voor deze e-learning niet in te loggen, maar let op: als je wilt dat je voortgang en afronding wordt bijgehouden in je opleidingsoverzicht van de DLO, dan kan dat alleen door wel in te loggen. Klik op de titel om verder te gaan en vervolgens (eventueel) op de link 'inloggen' rechtsboven. 

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 40 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is voor startende voorlichters met een vluchtelingachtergrond bij het project Bekend maakt Bemind.

Wat ga je leren?

Deze e-learning helpt je stap voor stap om jouw persoonlijke verhaal voor te bereiden. Je leert uit welke onderdelen jouw persoonlijke verhaal bestaat. Je denkt na over wat je gaat vertellen (en wat niet) en over hoe je jouw verhaal zo vertelt dat het je publiek raakt en aan het denken zet.

Na afloop:

 • weet je uit welke onderdelen je verhaal bestaat
 • wat je bij ieder onderdeel wilt vertellen
 • hoe je ervoor kunt zorgen dat je publiek geboeid blijft

Lees verder

Hoe werkt het?

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je ontvangt voor deze e-learning géén certificaat. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 2 dagdelen = 6 uur.
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is bedoeld voor budgetcoaches. Als budgetcoach van VluchtelingenWerk ben je geen schuldhulpverlener. Wel kun
je een belangrijke rol spelen bij beginnende schulden door:
 • te helpen deze op te lossen als het nog geen problematische schulden zijn, of
 • te verwijzen naar de professionele schuldhulp, en je cliënt daarop voor te bereiden.

Wat ga je leren?

Lees verderDe e-learning geeft je o.a. inzicht in wat een problematische schuld is, wat we verstaan onder beslaglegging en hoe je de beslagvrije voet kunt berekenen. Ook krijg je inzicht in hoe je je cliënt kunt doorverwijzen naar professionele schuldhulpverlening.

Hoe werkt het?

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Heb je de e-learning afgerond, dan ontvang je een certificaat. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 30 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

De module is bedoeld als voorbereiding voor vrijwilligers die de training 'Euro-Wijzer voor Maatschappelijk Begeleiders' gaan doen, maar kan ook los van deze training gevolgd worden. 

Wat ga je leren?

Lees verderDe e-learning biedt een introductie op de Euro-Wijzer methode gevolgd door een casus om hiermee aan de slag te gaan. Deze methode  vormt de rode draad in de financiële begeleiding door VluchtelingenWerk en geeft begeleiders de richtlijnen, tools en informatie om hun werk goed te kunnen doen.

Hoe werkt het?

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Heb je de e-learning afgerond, dan ontvang je een certificaat. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 30 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is bedoeld voor medewerkers die op enige manier betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk en/of 
werken of gaan werken met het MB-instrument. Deze e-learning maakt deel uit van de training Methode MB: maatschappelijke begeleiding in de praktijk. Je kunt de e-learning ook los van de training maken. 

Wat ga je leren?

In deze e-learning laten we je nader kennismaken met de Methode MB (Maatschappelijke Begeleiding). Wat is de Methode MB? Hoe werk je hiermee? Wat is er nieuw aan deze methode? Dit zijn enkele vragen die we in deze e-learning gaan beantwoorden. 

Lees verder

Hoe werkt het?

Een e-learning maak je zelfstandig, op een zelfgekozen locatie en tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. Voor een e-learning ontvang je geen certificaat, na afronding verschijnt er een groen vinkje naast de titel in je opleidingsoverzicht ('Mijn opleidingen')

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Tijdsinvestering: gemiddeld 20 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij het monitoren, aanvragen, begeleiden en/of wijzigen van toeslagen bij statushouders en Oekraïnse vluchtelingen, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wat ga je leren?

Lees verderJe leert wat belangrijk is bij begeleiding van toeslagen bij statushouders en Oekraïnse vluchtelingen, wat aandachtspunten zijn bij start in de gemeente, wat afwijkend is bij een partner in het buitenland en wat de richtlijnen zijn voor toeslagenservicepunten. 

Hoe werkt het?

Je leest eerst voorgestelde informatie op het intranet van VluchtelingenWerk. Daarna ga je naar de e-learning en maak je de quiz vragen. Voor een aantal vragen moet je ook actuele informatie zoeken op de site van de Belastingdienst, afdeling toeslagen. Er zijn twee onderdelen met quiz vragen. Het tweede onderdeel quiz vragen is bedoeld voor mensen die een toeslagenservicepunt willen worden.

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen de digitale leeromgeving (DLO) van de VluchtelingenWerk Academie. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. De weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

De wegwijzer in onderwijs is een hulpmiddel voor jou als (maatschappelijk) begeleider om met een cliënt in gesprek te gaan. Met behulp van dit instrument kun je samen onderzoeken wat de juiste stappen zijn naar een gewenste opleiding, voor de cliënt zelf of voor zijn / haar kind.

Wat ga je leren?

Lees verderDe wegwijzer geeft op een eenvoudige manier inzicht in:
 • Het Nederlandse onderwijssysteem van basisonderwijs tot WO, inclusief schakelklassen, praktijkonderwijs en VAVO.
 • De doorstroommogelijkheden vanuit het voortgezet onderwijs, ISK of inburgering naar het MBO of hoger onderwijs.
 • Voorwaarden voor studie, zoals diplomawaardering, financiering, toelatingseisen etc.

 • Welke vragen je kunt stellen aan de cliënt om een keuze te maken voor een school of opleiding.

Hoe werkt het?

Deze wegwijzer is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je doorloopt de wegwijzer online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving.  Je kunt je voortgang tussentijds opslaan. 

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 45 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van statushouders, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wat ga je leren?

Lees verderNaast deze e-learning biedt de VluchtelingenWerk Academie ook de e-learning Wet Inburgering 2021. Na het volgen van beide (!) e-learnings heb je goed zicht op beide wetten en wat het voor je cliënt betekent inburgeringsplichting te zijn onder een van deze twee wetten.

Hoe werkt het?

Je kunt direct starten door te klikken op de titel van deze e-learning en in te loggen.

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan.

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 40 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.

Voor wie?

Deze e-learning is in eerste instantie bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de begeleiding van statushouders, maar ook voor andere geïnteresseerden.

Wat ga je leren?

Lees verderNaast deze e-learning biedt de VluchtelingenWerk Academie ook de e-learning Wet Inburgering 2013. Na het volgen van beide (!) e-learnings heb je goed zicht op beide wetten en wat het voor je cliënt betekent inburgeringsplichting te zijn onder een van deze twee wetten.

Hoe werkt het?

Je kunt direct starten door te klikken op de titel van deze e-learning en in te loggen.

Een e-learning is altijd beschikbaar, je bepaalt je eigen tijdstip. Je maakt de e-learning online binnen deze de VluchtelingenWerk Academie-leeromgeving. Je kunt je voortgang tussentijds opslaan.

Vooropleiding / ervaring vooraf

Geen. 

Praktisch

 • Duur: ca. 40 minuten. 
 • Benodigdheden: de weergave van de e-learning is het best op een laptop of pc, uiteraard met een internetverbinding.