De opleidingen in deze categorie zijn specifiek gericht op de ondersteuning van cliënten die een verblijfsstatus hebben. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Je bent startende arbeidscoach bij VluchtelingenWerk Nederland.

Wat ga je leren?
Tijdens deze training leer je over de verschillende fases die van belang zijn bij het begeleiden van vluchtelingen naar een vorm van arbeidsparticipatie. Na afloop weet je wat er in iedere fase van hen wordt verwacht

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
Ter voorbereiding op de training maak je twee e-learnings: Arbeidscoaching: Basis en Arbeidscoaching: de Driehoek. Hiervoor word je automatisch ingeschreven, zodra je je voor deze training aanmeldt.

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt een dag.
We bespreken de verschillende fases die een arbeidscoach met de vluchteling doorloopt:
 • De voorbereidingsfase
 • Fase 1: kennismaken met de cliënt
 • Fase 2: een profiel opstellen
 • Fase 3: oriënteren op de praktijk
 • Fase 4: op zoek naar de juiste plek
 • Fase 5: volgen hoe het gaat
 • Fase 6: zelfstandig verder
Tijdens de training wordt er afwisselend gebruik gemaakt van inleidingen, reflectie, opdrachten en oefeningen. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van eigen ervaringen van deelnemers.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de opleidingsdata en de locaties.
 • Bij de trainingsdag zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De training wordt fysiek gegeven en duurt 1 dag.
 • Je wordt automatisch ingeschreven voor twee e-learnings ter voorbereiding op deze training. Deze verschijnen in je opleidingsoverzicht.

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Deze training is voor alle maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk die te maken hebben met financiële begeleiding aan vluchtelingen. Dit zijn vrijwel alle maatschappelijke begeleiders. Andere vrijwilligers zoals spreekuurmedewerkers, tolken, enz. die direct (of zijdelings) te maken hebben met financiële begeleiding aan vluchtelingen zijn ook van harte welkom.

Wat ga je leren?
De methode Euro-Wijzer, is gericht op financiële bewustwording van vluchtelingen, het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid en de preventie van financiële problemen. Zodat vluchtelingen zelfredzaam worden in het beheer van hun financiën of indien nodig worden doorverwezen naar een instantie voor verdere begeleiding, bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Tijdens deze training leer je methodisch te werken met de Euro-Wijzer methode en ervaar je hoe de beschikbare tools (bijv. filmpjes in eigen taal) jouw begeleiding kunnen versterken! Helemaal tijdens de ontzorgingsperiode bereidt de methode Euro-Wijzer jouw cliënt voor op het moment na de ontzorging

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training duurt 1 dag en vindt plaats op locatie (zie Data en inschrijven). Voorafgaand aan de trainingsdag maak je twee voorbereidingsopdrachten, dit kost je in totaal ca. 1 uur. 

Tijdens deze training: 

 • leer je hoe de methode Euro-Wijzer tijdens de ontzorgingperiode ingezet wordt (incl. meetinstrument)
 • kun je samen met cliënt een budget maken aan de hand van het begrotingsformulier
 • word je je bewust van de rol van cultuurverschillen bij financiële begeleiding
 • kun je audio-visuele middelen inzetten om de begeleiding te ondersteunen.
 • weet je hoe je je cliënten kunt ondersteunen bij de cliëntencursus Euro-Wijzer ‘Omgaan met Geld in Nederland’ (indien van toepassing)

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training duurt één dag. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data en locaties. 
 • De voorbereiding kost je ca. 1 uur en is vereist om deel te nemen. 
 • De voorbereiding bestaat o.a. uit een e-learning. Hiervoor wordt je automatisch aangemeld wanneer je je voor deze training inschrijft. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de training inbegrepen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Deze training is voor alle maatschappelijke begeleiders van VluchtelingenWerk die te maken hebben met financiële begeleiding aan vluchtelingen. Dit zijn vrijwel alle maatschappelijke begeleiders. Andere vrijwilligers zoals spreekuurmedewerkers, tolken, enz. die direct (of zijdelings) te maken hebben met financiële begeleiding aan vluchtelingen zijn ook van harte welkom.

Wat ga je leren?
De methode Euro-Wijzer, is gericht op financiële bewustwording van vluchtelingen, het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid en de preventie van financiële problemen. Zodat vluchtelingen zelfredzaam worden in het beheer van hun financiën of indien nodig worden doorverwezen naar een instantie voor verdere begeleiding, bijvoorbeeld schuldhulpverlening.

Tijdens deze training leer je methodisch te werken met de Euro-Wijzer methode en ervaar je hoe de beschikbare tools (bijv. filmpjes in eigen taal) jouw begeleiding kunnen versterken! Helemaal tijdens de ontzorgingsperiode bereidt de methode Euro-Wijzer jouw client voor op het moment na de ontzorging

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training  bestaat uit twee dagdelen en vindt online plaats, via Zoom. Voorafgaand aan de eerste trainingsdag maak je de voorbereidingsopdrachten, dit kost je in totaal ca. 1 uur. 

Tijdens deze training: 

 • leer je hoe de methode Euro-Wijzer tijdens de ontzorgingperiode ingezet wordt (incl. meetinstrument)
 • kun je samen met cliënt een budget maken aan de hand van het begrotingsformulier
 • word je je bewust van de rol van cultuurverschillen bij financiële begeleiding
 • kun je audio-visuele middelen inzetten om de begeleiding te ondersteunen.
 • weet je hoe je je cliënten kunt ondersteunen bij de cliëntencursus Euro-Wijzer ‘Omgaan met Geld in Nederland’ (indien van toepassing)

Vooropleiding / ervaring vooraf Praktische zaken
 • De training bestaat uit twee dagdelen op verschillende dagen. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data.
 • De voorbereiding kost je ca. 1 uur en is vereist om deel te nemen. 
 • De voorbereiding bestaat o.a. uit een e-learning. Hiervoor wordt je automatisch aangemeld wanneer je je voor deze training inschrijft. 
 • Zoom werkt het best op een laptop of pc, met internetverbinding, microfoon, geluid en camera. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Vrijwilligers van VluchtelingenWerk die affiniteit hebben met schuldpreventie. Een trainers- of docentenachtergrond is geen vereiste, leergierigheid en enthousiasme wel.

Wat ga je leren?
Na deze training staan cursusleiders in spé zelfverzekerd voor een groep vluchtelingen om de cliëntencursus ‘Omgaan met Geld in Nederland’ te geven. 

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
In deze tweedaagse training ga je als cursusleider in spé volop aan de slag! Je maakt je de inhoud van de cliëntencursus ‘Omgaan met Geld’ eigen, oefent met verschillende didactische vaardigheden en staat stil bij het werken met een tolk. Daarnaast focussen we ons op een cultuursensitieve benadering en het actief betrekken van de doelgroep. 

Na dag 1 bereid je een kort onderdeel van de cliëntencursus Omgaan met Geld in Nederland voor (max. 15 min), waarmee je op dag 2 gaat oefenen. De training wordt gegeven door een ervaren trainer van VluchtelingenWerk die je graag enthousiast maakt voor het trainersvak!

Vluchtelingen behoren tot een risicogroep die in schulden terecht kan komen. Om dat te voorkomen, is er de methode Euro-Wijzer. De cursus ‘Omgaan met geld in Nederland ’ is één van de onderdelen van Euro-Wijzer. De cursus is ontwikkeld samen met het Nibud en bestaat uit vier à zes bijeenkomsten aan een groep cliënten van 10-12 personen. Er wordt gebruik gemaakt van een tolk. Het doel is dat de vluchteling financieel redzaam wordt.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training bestaat uit twee dagen. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data en locaties. 
 • De voorbereiding kost je ca. 4 uur en is vereist om deel te nemen. 
 • De voorbereiding bestaat o.a. uit een e-learning. Hiervoor wordt je automatisch aangemeld wanneer je je voor deze training inschrijft. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de cursusdag inbegrepen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Medewerkers die op enige manier betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding door VluchtelingenWerk. 
Medewerkers die werken of gaan werken met het MB-instrument.

Wat ga je leren?
Na de training kun je de MB-Methode vertalen naar hanteerbare gesprekspunten.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt een dag. Voorafgaand aan de training maak je ter voorbereiding de  e-learning Methode MB: een 'nieuwe' kijk op maatschappelijke begeleiding. Hiervoor word je automatisch ingeschreven.  

Tijdens de training wordt er afwisselend gebruik gemaakt van inleidingen, reflectie, opdrachten en oefeningen. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van eigen ervaringen van de deelnemers.

De training gaat in op het belang van een effectieve een planmatige begeleiding, aansluitend bij de wensen van de cliënt én de mogelijkheden. In de ochtend wisselen de deelnemers ervaringen uit over de MB Methode en weten wat de voordelen van de methode zijn. Vervolgens kijken de deelnemers welke rollen ze in de begeleiding aan kunnen nemen; de rol als expert, adviseur of coach.

De middag starten we met een oefening in aansluiten en in contact blijven. Verder zullen we de verschillende gesprekstechnieken toepassen op de maatschappelijke begeleiding met behulp van het MB-instrument. We sluiten de dag af met een oefening rondom omgaan met weerstand.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Basiscursus voor nieuwe medewerkers gevolgd.
 • E-learning Methode MB: een 'nieuwe' kijk op maatschappelijke begeleiding' voltooid (voorbereiding). 
 • Betrokken zijn bij de maatschappelijke begeleiding van cliënten.  

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de datum en locatie.
 • Bij de training zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag van 10.00-16.30 uur.

Voor wie?
Dit is een training voor alle taalvrijwilligers, zoals taalcoaches en klassenassistenten. Taalvrijwilligers helpen de inburgeraar of statushouders bij het leren van de Nederlandse taal in de praktijk of in de klas.

Wat ga je leren?
Je krijgt zicht op de mogelijkheden om vluchtelingen methodisch te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal in de praktijk.  De concrete doelen zijn: inzicht in de rol van de taalvrijwilliger, de context waarin het taal-coachen plaatsvindt en de afbakening ervan. Inzicht in taal als competentie en methodisch werken. Je wordt je bewust van verschillen in leerstijlen en/of strategieën. Tot slot ga je een praktijksituatie uitwerken.

Hoe gaan we te werk?

Lees verder

Deze training van een hele dag wordt fysiek (op locatie) gegeven. Je hoeft niets mee te nemen.

Tijdens deze training staan we stil bij het belang en de meerwaarde van praktijkleren. Verder gaan we in op verschillende manieren waarop mensen leren. Dit maakt je bewust van je eigen manier van leren, die wellicht niet de beste aanpak is voor iemand anders. De belangrijkste kernstappen bij het ondersteunen van taalleren in de praktijk worden uitgelegd en geoefend. We kijken naar hoeveel mensen buiten school leren. We oefenen ook met cruciale praktijksituaties en de cruciale handelingen die bij die praktijksituaties horen. 

Tijdens de oefeningen gaan we in op de drie aspecten van taalcompetentie: taal, kennis en houding. De  omgang met de anderstalige wordt verdiept en er worden praktijk-voorbeeldsituaties behandeld over de grenzen aan de rol van taalcoach.

De training biedt praktische tips en behandelt veelvoorkomende valkuilen.  Er is aandacht voor het aansluiten bij de leefwereld van de anderstalige. De kennisoverdracht wordt ook efficiënter door deze benadering. Iedere beweging en benadering naar de anderstalige moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid vanuit menselijk perspectief.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de data en locaties.
 • Bij de training zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De fysieke training duurt 1 dag. 


Voor wie?
Medewerkers van VW die al minimaal een half jaar vluchtelingen in de gemeente begeleiden (decentraal).

Wat ga je leren?
In deze training doe je kennis en vaardigheden op die je helpen bij de begeleiding van cliënten die te maken hebben met psychosociale problemen.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee trainingsdagen. Bij twee aaneengesloten dagen op de locatie Soesterberg is een overnachting inbegrepen. Je kunt dag 2 alleen volgen als je dag 1 ook hebt bijgewoond. 
Door alles wat cliënten meegemaakt hebben, kan het zijn dat zij te maken krijgen met psychosociale problemen. Dit is een combinatie van psychische en sociale problemen die kunnen leiden tot klachten. Denk bijvoorbeeld aan hoofdpijn, nachtmerries, concentratieverlies, passiviteit, prikkelbaarheid, etc.

Belangrijke aspecten die in deze training aan bod komen zijn:
 • De analyse van de eigen (on)mogelijkheden en deskundigheid
 • Het bepalen van grenzen en leren die aan te geven
 • Het omgaan met de eigen emoties in problematische situaties
Tijdens het laatste dagdeel van de training wordt er geoefend met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf

Praktische zaken
 • De training bestaat uit twee dagen op locatie. Om dag 2 te volgen moet je eerst dag 1 hebben gevolgd. 
 • Bij een training met overnachting zijn inbegrepen: 1x diner, 1x overnachting, 1x ontbijt, 1x lunch, koffie en thee. Bij een training zonder overnachting zijn koffie, thee en 2x lunch inbegrepen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Dit ontmoetingsmoment is voor vrijwillig cursusleiders Euro-Wijzer.

Wat is het doel?

Elkaar ontmoeten en inspireren mbt de clientencursus Euro-Wijzer Omgaan met geld in Nederland.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
Het ontmoetingsmoment duurt 1 dag en vindt plaats op locatie (zie Data en inschrijven).

Vooropleiding / ervaring vooraf / vereisten

Praktische zaken
 • De bijeenkomst duurt één dag. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data en locaties.
 • Je ontvangt voor deze bijeenkomst géén certificaat
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.
 • Deze bijeenkomst is ook op locatie aan te vragen.  
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Deze training is voor trainers en sleutelpersonen die de ouderschapsbijeenkomsten leiden. 

Wat ga je leren?
Het doel van het project Preventieve ouderschapsondersteuning is: vluchtelingouders te versterken in het zorg dragen voor hun kinderen in de Nederlandse context en zo bij te dragen aan het voorkomen van psychosociale problemen bij vluchtelingkinderen.

Lees verder

De bijeenkomsten voor vluchtelingouders zijn een belangrijke tool om dit doel te bereiken. Hiervoor is het van belang dat je als trainer of sleutelpersoon die deze bijeenkomsten geeft, kennis hebt over de doelgroep en wat hen bezighoudt rondom de opvoeding van de kinderen. Daarnaast is het noodzakelijk dat je beschikt over een aantal vaardigheden om de bijeenkomsten interactief en met begrip voor culturele verschillen te kunnen begeleiden.

Deze ‘train de trainer’ heeft globaal als doel dat deelnemers na het volgen van deze training zowel de benodigde kennis als vaardigheden in huis hebben.

Hoe gaan we te werk?
Deze training van een hele dag wordt fysiek (op locatie) gegeven. De voorbereidingsopdracht (deels verplicht!) voor deze training bestaat uit het doornemen van informatie die je nodig hebt om de training goed te kunnen volgen. Een paar dagen na inschrijving ontvang je een e-mail met een link naar de leeromgeving, waar deze informatie voor je klaar staat.

Na afloop van de training ben je in staat om: 
 • interactie in de groep en tussen groep en trainers/ gastspreker op gang te brengen.
 • het proces te begeleiden.
 • waar nodig ouders andere perspectieven aan te bieden.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Bij de training zijn lunch, koffie en thee inbegrepen.
 • De fysieke training duurt 1 dag. 
 • Er zijn verplichte voorbereidingsopdrachten. Begin er op tijd mee! 


Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die spreekuren draaien.

Wat ga je leren?
Tijdens de training wordt ingegaan op de mogelijkheden en beperkingen die het ondersteunen van cliënten tijdens spreekuren met zich meebrengt.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De training bestaat uit twee dagen. Bij een training op locatie Soesterberg is een overnachting inbegrepen. 

Spreekuurmedewerkers hebben nogal eens te maken met tijdsdruk waaronder gesprekken gevoerd moeten worden.
Hiermee rekening houdend staan we achtereenvolgens stil bij:

 • Het belang van planmatig werken (CODA)
 • Gesprekstechnieken
 • De mogelijkheden van interne of externe doorverwijzing
Het laatste dagdeel wordt geoefend met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen
 • Koffie en thee zijn inbegrepen. 
  • Bij een training met een overnachting zijn op dag 1 ook diner en overnachting in begrepen; op dag 2 ontbijt en lunch. 
  • Bij een training zonder overnachting is op beide dagen ook de lunch inbegrepen.