Landendagen en Themadagen zijn bijeenkomsten waarbij één (aspect van een) land of één thema centraal staat. Vaak zijn er één of meerdere sprekers die vanuit hun (ervarings)deskundigheid en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp toelichten. De bijeenkomsten worden online of fysiek gegeven. 

  • De fysieke bijeenkomsten (op locatie) beslaan vaak een hele dag en bestaan meestal uit plenaire onderdelen en workshops in groepen. Afhankelijk van de bijeenkomst is er plaats voor ca. 20 tot 100 personen. 
  • De online bijeenkomsten (webinars) duren doorgaans ca. 3,5 uur.  Eén of meer sprekers behandelen het onderwerp via Zoom. Er is ruimte voor het stellen van vragen. Deelnemers hebben een pc/tablet/mobiel nodig met een internetverbinding en geluid. Er kunnen max. 100 personen deelnemen.