Over deze cursus

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

De basiscursus is voor alle nieuwe vrijwilligers, stagiaires en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, zoals juridisch begeleiders, maatschappelijk begeleiders, arbeids- en budgetcoaches, taalvrijwilligers, tolken, baliemedewerkers, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers, teamleiders, etc

Wat ga je leren?
De basiscursus is de cursus waarmee nieuwe medewerkers beginnen bij VluchtelingenWerk. In deze cursus wordt de basis gelegd voor het werken met onze doelgroep en de cursus geeft toegang tot het verdere trainingsaanbod. Na afronding van de basiscursus....

Lees verder
 • weet je waar VluchtelingenWerk Nederland voor staat en hoe de organisatie is opgebouwd;
 • ben je in staat om je functie binnen de organisatie uit te voeren volgens de richtlijnen beschreven in de gedragscode en het privacyreglement van VluchtelingenWerk;
 • weet je in grote lijnen hoe de asielprocedure verloopt, vanaf moment van aankomst in Nederland tot en met het ontvangen van een verblijfsvergunning of terugkeer naar het land van herkomst;
 • ben je op de hoogte van belangrijke aspecten op het gebied van integratie en inburgering in Nederland;
 • weet je wat aandachtspunten kunnen zijn in het communiceren met de cliënt in een voor hen nieuwe/vreemde taal en hoe daarin goed samengewerkt kan worden met een tolk;
 • weet je dat in de communicatie met de cliënt culturele aspecten een rol kunnen spelen en ben je in staat om, met behulp van verschillende gesprekstechnieken, deze communicatie goed vorm te geven;
 • ken je de stappen van het CODA-model en kun je deze toepassen in de communicatie met de cliënt.

Hoe gaan we te werk? 

De basiscursus duurt twee dagen en vindt fysiek (op locatie) plaats met maximaal 15 deelnemers. De basiscursus staat in het teken van theorie, praktijkvoorbeelden, casuïstiek, opdrachten, interactie en uitwisseling tussen de deelnemers. Daarbij is ontmoeting tussen de collega’s onderling van groot belang omdat er vele functies binnen de organisatie zijn.

Vooropleiding / ervaring vooraf
De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van VluchtelingenWerk. Er is geen verdere vooropleiding/ervaring vereist, behalve een goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
 • De cursus bestaat uit twee dagen, op locatie (fysiek). 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen. 
 • De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van VluchtelingenWerk.
 • De Basiscursus is ook online te volgen

Data

Start datum: 1/01/50

Cursus bestanden