Data en inschrijven (eerst inloggen)
Voor wie?

De landendag is geschikt voor alle medewerkers die meer achtergrondinformatie willen over het land.

Let op: Tijdens de landendag wordt niet ingegaan op; juridische aspecten, zoals de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, het asielbeleid voor personen (o.a. derdelanders) uit Oekraïne en evt. kwesties rondom gezinshereniging.

Lees verder

Wat ga je leren?
In Nederland verblijven meer dan 100.000 (geregistreerde) vluchtelingen uit Oekraïne.
Tijdens de landendag gaat de spreker in op verschillende relevante thema’s. Door het bieden van inzichten in - en achtergronden van - het land, worden handvaten geboden die van pas kunnen komen bij de ondersteuning van Oekraïense cliënten.

Tijdens de landendag is er volop mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen en met collega’s in gesprek te gaan over een aantal begeleidingsaspecten.


Natasha Kolbeek-Goncharova

De landendag wordt inhoudelijk verzorgd door Natasha Kolbeek-Goncharova. Natasha studeerde International Economic Relations aan Kyiv International University.
De liefde bracht haar naar Nederland en ze woont hier sinds 2003. Ze heeft zich toegelegd op de Nederlandse taal en vertaalwerkzaamheden.
Natasha heeft samengewerkt met o.a. gemeenten, GGZ en GGD, scholen, UVW en ook met VluchtelingenWerk. Op haar YouTube kanaal ‘Juf NaTAALka’ verzorgt ze Nederlandse lessen en KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij) met een Oekraïens tintje (gesteund door Vluchtelingenwerk).

Natasha is adviseur bij Pharos ter ondersteuning van trauma sensitieve educatie aan gevluchte kinderen.

Ze is geïnteresseerd in geschiedenis en cultuur. Over Oekraïne draagt ze dit graag uit met als doel anderen te enthousiasmeren en hen (verder) kennis te laten maken met het land en de cultuur.

Natasha zal tijdens de dag onder meer ingaan op de geschiedenis van Oekraïne. Ook komen sociale en culturele aspecten aan de orde.

Vooropleiding
Geen.

Praktische informatie
 • Klik op 'Data en inschrijvingen' voor data en locaties.
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de dag inbegrepen.
 • De landendag wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt 1 dag: 10.00-15.00 uur.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
De landendag is geschikt voor alle medewerkers die meer achtergrondinformatie willen over het land.
Let op: Tijdens de landendag wordt niet ingegaan op juridische aspecten, zoals het asiel- en gezinsherenigingsbeleid t.a.v. Afghanistan.

Wat ga je leren?

Tijdens de landendag komen verschillende thema’s aan bod. Door het bieden van inzichten in (en achtergronden van) het land worden handvaten geboden die van pas kunnen komen in de ondersteuning van Afghaanse cliënten. Tijdens de landendag is er volop mogelijkheid om inhoudelijke vragen te stellen en met collega’s in gesprek te gaan over een aantal begeleidingsaspecten.

Lees verder
Hoe gaan we  te werk

De landendag wordt inhoudelijk verzorgd door Walid Isa.

Walid is een Nederlandse-Afghaan en woont samen met zijn vrouw en zoontje in Nijmegen. Walid heeft begin jaren '90 de burgeroorlog in Afghanistan meegemaakt. Op jonge leeftijd ontvluchtte hij samen met zijn familie het land.

Hij studeerde bedrijfskunde aan de Universiteit van Tilburg en is momenteel werkzaam bij VodafoneZiggo als Internal Audit Manager. Daarnaast is hij voorzitter van Stichting Paymaan. Hiermee zet hij zich in om het lot van straat-en weeskinderen in Afghanistan te verbeteren door middel van onderwijs. Juist omdat Walid de ellende van de oorlog in Afghanistan ervaren heeft en hier in Nederland volop kansen heeft gekregen, is hij ervan overtuigd dat kinderen niet behoren te werken maar recht hebben op onderwijs. Door het contact met het lokale team van Paymaan in Afghanistan krijgt Walid veel ontwikkelingen mee.

Walid zal onder andere ingaan op de geschiedenis, de geo-politieke situatie, religie en etniciteit en sociale en culturele aspecten.

Vooropleiding
Geen.

Praktische informatie
 • Klik op 'Data en inschrijvingen' voor data en locaties.
 • De landendag is op locatie (fysiek) en duurt 1 dag. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de dag inbegrepen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Medewerkers die zich bezighouden met juridische en maatschappelijke begeleiding.

Wat ga je leren?
Het doel van de landendag Syrië is om Syrische cliënten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit doel wordt o.a. bereikt door deelnemers inzicht te verschaffen in de diversiteit van het land, de culturele en sociale aspecten, het leven onder een dictatuur, vluchten uit Syrië, jihadisme en de oorlog als onderdeel van de complexe regionale conflicten in heel het Midden-Oosten.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De landendag Syrië wordt inhoudelijk verzorgd door Asia Lababidi en Evert-Jan Grit.

Wie is Asia?
"In oktober 2016 ben ik naar Nederland gekomen. Ik heb sociologie gestudeerd en als social worker in Syrië gewerkt bij een organisatie voor vrouwen die slachtoffer zijn van oorloog en geweld. In Nederland heb ik verschillende activiteiten ondernomen en op verschillende plekken gewerkt, vooral met vluchtelingen. Nu werk ik als maatschappelijk werker bij Su International Zorg en als onderzoekondersteuner bij Centrum ’45.
Ik vind het heel belangrijk om verbinding te maken tussen mensen van verschillende culturen. Dit doe ik door vluchtelingen te helpen met het begrijpen van de Nederlandse cultuur. En ook door andere culturen bekend te maken voor Nederlanders. Zo hoop ik bij te dragen aan een samenhangende samenleving waarin begrip is voor de ander.”

Asia zal onder meer ingaan op culture en sociale aspecten.

LET OP: De presentatie van Asia is gedeeltelijk in het Engels.

Wie is Evert-Jan?
"Ik ben 48 jaar, getrouwd en heb twee kinderen van 10 en 13 jaar. Ik werk al 14 jaar bij de vredesorganisatie PAX, bij het Midden-Oosten programma. De laatste zes jaar houd ik me bijna fulltime bezig met Syrië. Ik ben met name geïnteresseerd in het samenwerken met jonge activisten: “doeners” die ondanks de extreme situatie door blijven gaan en zich vaak heel praktisch in blijven zetten voor hun idealen. Ik ben vaak in Syrië geweest: als reisbegeleider, reiziger en natuurlijk voor mijn werk bij PAX. De laatste keer was in december 2010, in Damascus, maar ik hoop dat ik er ooit nog naartoe kan gaan. Syrië ben ik beter gaan leren kennen na 2011, door mijn werk en de zeer intensieve contacten met Syriërs. Maar ook hier geldt: hoe meer je ergens in induikt hoe meer je beseft dat er nog zoveel te leren valt…. Naast mijn werk houd ik ontzettend veel van wielrennen, schaatsen, koken en wandelen."

Evert Jan zal onder andere de (sociale) geografie, de relevante recente geschiedenis en de huidige veiligheids- en mensenrechtensituatie behandelen.

Tijdens de landendag is er volop mogelijkheid om uw inhoudelijke vragen te stellen. En met collega’s in gesprek te gaan over een aantal begeleidingsaspecten.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Geen.
  Praktische zaken
  • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
  • Lunch, koffie en thee zijn bij de dag inbegrepen.

  Voor wie?
  Medewerkers die zich bezighouden met juridische en maatschappelijke begeleiding.

  Wat ga je leren?
  De afgelopen jaren waren er veel asiel- en nareisaanvragen van Eritreeërs in Nederland. Na Syrië, Turkije en Jemen is Eritrea het vierde herkomstland qua aantallen asielzoekers. Eritrea kent een van de meest onderdrukkende regimes ter wereld.

  De landendag Eritrea is bedoeld om deelnemers, door achtergrondinformatie over Eritrea, beter in staat te stellen Eritrese asielzoekers en vluchtelingen te begeleiden tijdens en na hun asielprocedure.

  Lees verder

  Hoe gaan we te werk? 
  De Landendag wordt inhoudelijk verzorgd door de heer Binyam Andebrhan. Hij is afkomstig uit Eritrea. Binyam is werkzaam geweest als hoofd Asiel bij VluchtelingenWerk Nederland. Daarna heeft hij voor welzijnsorganisaties gewerkt en tegenwoordig is hij zelfstandig trainer en adviseur.

  In Eritrea is kritiek op de regering verboden en worden tegenstanders gearresteerd. De dienstplicht, die meer dan tien jaar kan duren, is voor velen een reden om te vluchten. Wie het land probeert te ontvluchten loopt kans om aan de grens te worden neergeschoten.

  Op de landendag Eritrea zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:
  • bevolking (religieuze en etnische groepen)
  • geschiedenis
  • mensenrechtensituatie
  • vluchten uit Eritrea
  • aandachtspunten begeleiding VluchtelingenWerk
  Tijdens de landendag is er volop mogelijkheid om je inhoudelijke vragen te stellen en met collega’s in gesprek te gaan over een aantal begeleidingsaspecten.

  Vooropleiding / ervaring vooraf
  • Geen.
   Praktische zaken
   • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
   • Lunch, koffie en thee zijn bij de landendag inbegrepen.
   Voor wie?

   Medewerkers die zich bezighouden met juridische en maatschappelijke begeleiding.

   Wat is het thema?
   Deze webinarserie over Eritrea is bedoeld om deelnemers, door achtergrondinformatie over Eritrea, beter in staat te stellen Eritrese asielzoekers en vluchtelingen te begeleiden tijdens en na hun asielprocedure.

   Lees verder

   De webinars zijn inhoudelijk verzorgd door de heer mr. Binyam Andebrhan. Hij is afkomstig uit Eritrea. Binyam is werkzaam geweest als hoofd Asiel bij VluchtelingenWerk Nederland. Daarna heeft hij voor welzijnsorganisaties gewerkt en tegenwoordig is hij zelfstandig trainer en adviseur.

   Elk webinar duurt ongeveer een uur en kent een centraal thema. De webinars die worden aangeboden zijn:

   • Geschiedenis, vluchtredenen en vluchtroute: In het eerste webinar word je in vogelvlucht meegenomen door de rijke Eritrese geschiedenis. Vervolgens komen de vluchtredenen en vluchtroutes van Eritreeërs aan bod.
   • Cultuur en communicatie: Kennis van de Eritrese cultuur helpt bij een goede communicatie met Eritrese cliënten. Vervolgens wordt dieper ingegaan op relevante communicatie aspecten.
   • Begeleiding algemeen:  In het derde webinar staat de begeleiding van Eritrese cliënten centraal en krijg je praktische inzichten in de wijze waarop je Eritrese cliënten kunt activeren.
   • Opvallende groepen en thema's: In het laatste webinar uit de serie wordt ingegaan op de situatie van jonge Eritreeërs in Nederland. Tevens is er aandacht voor Eritrese nareizigers. Verder komen de thema's echtscheidingen, huiselijk geweld en gezondheid aan bod.

   Hoe werkt het?

   Het webinar kun je online, wanneer het jou schikt, bekijken. Je kunt direct starten door te klikken op de titel van het webinar en in te loggen met je VluchtelingenWerk-account, dezelfde als voor je e-mail en intranet. Heb je geen Vluchtelingenwerk-account?

   Vooropleiding / ervaring vooraf
   Geen.

   Praktisch
   • Een webinar duurt ca. 1 tot 1,5 uur.
   • Na het volgen van deze webinarserie ontvang je een certificaat.