Alle medewerkers van VluchtelingenWerk kunnen de opleidingen binnen deze categorie volgen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

De basiscursus is voor alle nieuwe vrijwilligers, stagiaires en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, zoals juridisch begeleiders, maatschappelijk begeleiders, arbeids- en budgetcoaches, taalvrijwilligers, tolken, baliemedewerkers, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers, teamleiders, etc

Wat ga je leren?
De basiscursus is de cursus waarmee nieuwe medewerkers beginnen bij VluchtelingenWerk. In deze cursus wordt de basis gelegd voor het werken met onze doelgroep en de cursus geeft toegang tot het verdere trainingsaanbod. Na afronding van de basiscursus....

Lees verder
 • weet je waar VluchtelingenWerk Nederland voor staat en hoe de organisatie is opgebouwd;
 • ben je in staat om je functie binnen de organisatie uit te voeren volgens de richtlijnen beschreven in de gedragscode en het privacyreglement van VluchtelingenWerk;
 • weet je in grote lijnen hoe de asielprocedure verloopt, vanaf moment van aankomst in Nederland tot en met het ontvangen van een verblijfsvergunning of terugkeer naar het land van herkomst;
 • ben je op de hoogte van belangrijke aspecten op het gebied van integratie en inburgering in Nederland;
 • weet je wat aandachtspunten kunnen zijn in het communiceren met de cliënt in een voor hen nieuwe/vreemde taal en hoe daarin goed samengewerkt kan worden met een tolk;
 • weet je dat in de communicatie met de cliënt culturele aspecten een rol kunnen spelen en ben je in staat om, met behulp van verschillende gesprekstechnieken, deze communicatie goed vorm te geven;
 • ken je de stappen van het CODA-model en kun je deze toepassen in de communicatie met de cliënt.

Hoe gaan we te werk? 

De basiscursus duurt twee dagen en vindt fysiek (op locatie) plaats met maximaal 15 deelnemers. De basiscursus staat in het teken van theorie, praktijkvoorbeelden, casuïstiek, opdrachten, interactie en uitwisseling tussen de deelnemers. Daarbij is ontmoeting tussen de collega’s onderling van groot belang omdat er vele functies binnen de organisatie zijn.

Vooropleiding / ervaring vooraf
De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van VluchtelingenWerk. Er is geen verdere vooropleiding/ervaring vereist, behalve een goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
 • De cursus bestaat uit twee dagen, op locatie (fysiek). 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen. 
 • De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van VluchtelingenWerk.
 • De Basiscursus is ook online te volgen

Voor wie?

De Basiscursus is voor alle nieuwe vrijwilligers, stagiaires en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, zoals juridisch begeleiders, maatschappelijk begeleiders, arbeids- en budgetcoaches, taalvrijwilligers, projectmedewerkers, baliemedewerkers, teamleiders, etc.

Wat ga je leren?
De Basiscursus is de cursus waarmee nieuwe medewerkers beginnen bij VluchtelingenWerk. In deze cursus wordt de basis gelegd voor het werken met onze doelgroep en de cursus geeft toegang tot het verdere trainingsaanbod. Na afronding van de basiscursus…

Lees verder

 • weet je waar VluchtelingenWerk Nederland voor staat en hoe de organisatie is opgebouwd;
 • ben je in staat om je functie binnen de organisatie uit te voeren volgens de richtlijnen beschreven in de gedragscode en het privacyreglement van VluchtelingenWerk;
 • weet je in grote lijnen hoe de asielprocedure verloopt, vanaf moment van aankomst in Nederland tot en met het ontvangen van een verblijfsvergunning of terugkeer naar het land van herkomst;
 • ben je op de hoogte van belangrijke aspecten op het gebied van integratie en inburgering in Nederland;
 • weet je dat in de communicatie met de cliënt culturele aspecten een rol kunnen spelen en ben je in staat om, met behulp van verschillende gesprekstechnieken, deze communicatie goed vorm te geven.
 • weet je wat aandachtspunten kunnen zijn in het communiceren met de cliënt in een voor hen nieuwe/vreemde taal en hoe daarin goed samengewerkt kan worden met een tolk;
 • ken je de stappen van het CODA-model en kun je deze toepassen in de communicatie met de cliënt.

Hoe gaan we te werk? 

De basiscursus staat in het teken van theorie, praktijkvoorbeelden, casuïstiek, opdrachten, interactie en uitwisseling tussen de deelnemers.

De basiscursus is een cursus van vier dagdelen die online wordt uitgevoerd. Ieder dagdeel duurt 2.5 uur. De cursus is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Om deel te nemen aan de online basiscursus moeten de deelnemers een goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebben. Daarnaast moeten de deelnemers beschikken over een goed werkende internet verbinding, een camera en een microfoon, bij voorkeur op een laptop of een computer. Tot slot is enige computervaardigheid gewenst om zich veilig en vertrouwd te voelen in het gebruikte programma voor de online basiscursus. Het gebruikte programma is momenteel Zoom. In de toekomst zal gebruik gemaakt gaan worden van Microsoft Teams.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Er is geen verdere vooropleiding vereist. De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van de VluchtelingenWerk Academie.

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata.
 • De cursus bestaat uit vier online dagdelen op afzonderlijke dagen, in de ochtend (10.00 tot 12.30 uur), middag (13.00 tot 15.30 uur) of avond (19.00 tot 21.30 uur). De digitale inloop is 15 minuten voor aanvang.
 • Zoom werkt het best op een computer/laptop. Verder heb je een internetverbinding, geluid/microfoon en camera nodig. 
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2 > dag 3 > dag 4. Een andere volgorde is niet mogelijk.
 • De basiscursus kan ook fysiek worden gevolgd (2 dagen op locatie). 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Alle taalvrijwilligers. Er zijn meerdere soorten taalvrijwilligers, deze tweedaagse is voor hen allemaal verplicht. Er zijn bijvoorbeeld taalvrijwilligers met een coachende rolen taalvrijwilligers met een onderwijsrol

Wat ga je leren?
In deze cursus wordt de basis gelegd voor het werken binnen VluchtelingenWerk, met name als taalvrijwilliger. De cursus geeft toegang tot het verdere trainingsaanbod.

Lees verder
De eerste dag staan we stil bij VluchtelingenWerk als organisatie en bij basiskennis- en vaardigheden om (vrijwilligers-)werk binnen VluchtelingenWerk goed uit te voeren, waaronder de gedragscode en het privacyreglement van VluchtelingenWerk. Er is ook aandacht voor de asielprocedure en voor integratie in Nederland, voor culturele aspecten in de communicatie en voor de taalpositie van het taalmaatje. De tweede dag gaat dieper in op het werk van de taalvrijwilliger

Het doel van de tweede dag is om deelnemers zicht te geven op de mogelijkheden om vluchtelingen methodisch te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal in de praktijk.

Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven. De deelnemers hoeven niets mee te nemen. De cursus duurt twee hele dagen.
Tijdens de eerste dag introduceren we organisatie, werkwijzen, cultuur verschillen, grenzen, 1e contact cliënt en basis informatie over de asielprocedure. De tweede dag is gewijd aan de invulling van de rol als taalvrijwilliger met aandacht voor inburgering en praktische methoden om met taalmaatjes te werken. De casussen en rollenspellen zijn aangepast aan de situatie van taalvrijwilligers.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Er is geen verdere vooropleiding/ervaring vereist, behalve een goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locaties.
 • De cursus bestaat uit twee dagen, op locatie (fysiek). 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen. 
 • De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van VluchtelingenWerk.
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die cliënten begeleiden. Ben je teamleider, geef je dan op voor de training Coachend Leidinggeven.

Wat ga je leren?
In deze training leer je je cliënt te ondersteunen om zoveel mogelijk zelf zijn eigen doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen.

Na het volgen van deze training ben je (beter) in staat om:
 • De cliënt te helpen nadenken over oplossingen, zonder zelf oplossingen te benoemen
 • De cliënt te activeren tot zelfredzaamheid

Lees verder

De voordelen voor jouw dagelijks werk zijn:
 • Je kunt goed aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft
 • Je werkt samen met je cliënt 
 • Je stimuleert en motiveert de cliënt om zelf regie te nemen/houden

Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee dagen. Bij twee aaneensluitende dagen is een overnachting soms inbegrepen.
Het is niet mogelijk dag 2 te volgen als je niet aan dag 1 hebt deelgenomen. 

De begeleiding van vluchtelingen kan op verschillende manieren worden vorm gegeven. In de training Begeleiden naar zelfredzaamheid wordt ingegaan op hoe je vanuit een meer sturende rol toch oog kunt houden voor de zelfredzaamheid en de eigen mogelijkheden van de cliënt. In Coachingvaardigheden gaan we in op hoe je een niet-sturende rol (de coachende rol) kunt vormgeven en welke vaardigheden daarbij nodig zijn.

Dag 1
Wat betekent coachend begeleiden, wanneer zet je dit in en wat zijn andere mogelijkheden in de begeleiding wanneer coachen niet de juiste weg is? Met deze vragen begint de training. Vervolgens gaan we aan de slag met diverse vaardigheden en houdingsaspecten die nodig zijn bij het coachen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • Luisteren zonder oordelen
 • De cliënt helpen nadenken over oplossingen, zonder deze zelf te benoemen
 • Het gesprek aangaan over motieven achter het gedrag

Alle behandelde aspecten komen daarna samen in het coachmodel, een methodiek waarmee de coachende begeleiding structuur krijgt.

Dag 2
De tweede dag begint met het leren zien van de kwaliteiten van een ander als hij deze zelf niet expliciet benoemt. Vervolgens wordt er verder geoefend met coachingsgesprekken. Het laatste dagdeel oefenen we praktijksituaties waarin een trainingsacteur de rol van cliënt op zich neemt.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen. 
 • Het is niet mogelijk dag 2 te volgen als je niet aan dag 1 hebt deelgenomen.
 • Koffie en thee is inbegrepen. 
  • Bij een training met overnachting zijn op dag 1 ook diner en overnachting inbegrepen en op dag 2 ontbijt en lunch. 
  • Bij een training zonder overnachting is op beide dagen ook de lunch inbegrepen.  


Voor wie?

Medewerkers van VluchtelingenWerk die cliënten begeleiden. 

Wat ga je leren?
Na deze training:
 • Weet je hoe ‘gevlucht zijn’ van invloed kan zijn op het omgaan met cultuurverschillen.
 • Kun je (beter) onderscheid maken tussen gedrag en intentie.
 • Heb je zicht op hoe je in je eigen communicatie aanpassingen kunt doen om de communicatie met cliënt te verbeteren.
 • Heb je nagedacht over hoe je eigen normen en waarden invloed hebben op de communicatie met vluchtelingen.
 • Heb je ervaren hoe jij zelf reageert in een onbekende situatie waar je geen gebruik kan maken van taal. 

Let op: tijdens de training krijg je geen achtergrondinformatie over de herkomstlanden van asielzoekers en vluchtelingen. Hiervoor verwijzen we naar de landendagen.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaan uit één dag (tot 2024 bestond de training uit 2 dagen). 

We staan stil bij welke (culturele) aspecten een rol kunnen spelen in de communicatie met en begeleiding van cliënten. Dit doen we zowel door na te denken over (de Nederlandse) cultuur als ook door stil te staan bij onze eigen normen en waarden. Uitgaande van het feit dat cultuurverschillen er simpelweg zijn en je er dus mee om moet (leren) gaan, krijg je een aantal handvatten aangereikt om op een weloverwogen manier cultuurverschillen een plek te geven in de begeleiding. We sluiten de dag af met een intercultureel kaartspel.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor data en locaties
 • De training bestaat uit een dag van 10.00 - 16.30 uur,
 • Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk die direct contact hebben met cliënten.

Wat ga je leren?
Je krijgt zicht op eigen manieren van reageren op dwingend en/of agressief gedrag en de mogelijke consequenties daarvan.
Je leert een aantal vaardigheden op het gebied van houding en gedrag, die je in staat stellen op een meer adequate manier te reageren op dringend en/of agressief gedrag en je kunt kunt deze toepassen.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee trainingsdagen.
Let op: bij twee aaneengesloten dagen is soms een overnachting inbegrepen. 

Medewerkers van VluchtelingenWerk krijgen regelmatig te maken met cliënten die al langere tijd in een voor hen moeilijke situatie verkeren. Dit kan zich uiten in negatief, dwingend en/of agressief gedrag richting medewerkers van VluchtelingenWerk.

Tijdens de training wordt ingegaan op wat agressie is en hoe het ontstaat. Welke facturen kunnen meespelen bij de cliënt, wat zijn de eigen reactiepatronen van de deelnemers en hoe kunnen zij de-escalerend reageren? Een belangrijk thema is ook het onderzoeken van de eigen grenzen en het aangeven daarvan. Tijdens het laatste dagdeel wordt er geoefend met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de data en locaties. 
 • De training bestaat uit twee dagen. Je kunt dag 2 alleen volgen, als je dag 1 hebt bijgewoond. 
 • Koffie zijn inbegrepen. 
  Bij twee lossen dagen is ook de lunch op beide dagen inbegrepen.
  Bij twee aaneensluitende dagen met een overnachting is de overnachting inbegrepen, op dag 1 het diner en op dag 2 het ontbijt en de lunch. 

Voor wie?
Deze training is bestemd voor medewerkers (vrijwilligers) van VluchtelingenWerk die cliënten begeleiden.

Wat ga je leren?
Deze training gaat in op de vraag hoe je omgaat met zorgen die je hebt om een cliënt omdat er sprake kan zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling (weten) en hoe je invulling geeft aan de signalerende rol (kunnen).

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
Ter voorbereiding op de cursusdag maak je de e-learning Huiselijk geweld en kindermishandeling. Je wordt automatisch voor de e-learning ingeschreven als je je inschrijft voor deze cursus. 

De eendaagse training wordt fysiek (op locatie) gegeven. Na deze training:

 • weet je wat huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt en wat de rol is van de begeleider, teamleider, aandachtsfunctionaris en/of regio manager.
 • weet je hoe de meldcode er in hoofdlijnen uitziet.
 • weet je waar persoonlijke grenzen liggen.
 • herken je signalen en weet je hoe je deze vastlegt.
 • kun je deze signalen bespreekbaar maken en in gesprek blijven.
Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locaties.
 • De training bestaat uit 1 dag van 10.00-16.30 uur. 
 • Lunch, koffie en thee zijn bij de training inbegrepen. 
 • De voorbereiding (e-learning) kost je ongeveer 45 minuten. 
Aanvangs- en eindtijd dag 1: 10.00 uur - 16.30 uur (inloop vanaf 09.45 uur)

Voor wie?
Medewerkers van VluchtelingenWerk.


Wat ga je leren?
In het dagelijks leven of bij activiteiten voor VluchtelingenWerk krijgen medewerkers nogal eens te maken met vooroordelen.

Het is soms moeilijk daar naar tevredenheid op te reageren. In deze training leer je meer zicht te krijgen op wat vooroordelen nu eigenlijk zijn, waar ze vandaan (kunnen) komen en wat het effect is. Daardoor ben je beter in staat zowel je eigen vooroordelen als de vooroordelen van anderen, te nuanceren. Dit helpt je om op een adequate manier te reageren.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee aaneengesloten trainingsdagen met overnachting. 

Tijdens de training staan we stil bij:
 • het onderscheid tussen oordelen en vooroordelen.
 • de emoties die vooroordelen op kunnen roepen.
 • mechanismes die kunnen leiden tot vooroordelen.
 • mogelijkheden om te reageren.
Het laatste dagdeel wordt gewerkt met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Afgeronde Basiscursus voor nieuwe medewerkers

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor data en de locaties.
 • De training bestaat uit twee aaneensluitende dagen: 
  Dag 1: 13:00-20:00 uur - incl. diner, koffie en thee, overnachting
  Dag 2: 09:00-16:30 uur - incl. ontbijt, lunch, koffie en thee 
 • Deze training kan ook op locatie worden aangevraagd.
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Alle tolken die werkzaam zijn binnen VluchtelingenWerk

Wat ga je leren?
TolkenPraat is een gezellig en inspirerend ontmoetings- en intervisiemoment voor tolken. Een moment om stil te staan bij het belangrijke werk van tolken binnen VluchtelingenWerk. TolkenPraat is bedoeld om ervaringen, feedback en tips te delen om zo jou, in je rol van tolk, te versterken en ondersteunen.  
Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De bijeenkomst duurt 1 dag en vindt plaats op locatie. 

Wat is er nodig om je werk goed uit te oefenen? Wat gaat er goed, wat kan er beter? Aan de hand van situaties uit de praktijk krijg je ondersteuning en tips. Tijdens iedere TolkenPraat staat een andere situatie/ casus centraal. Je kunt denken aan:

 • Wat betekent ‘neutraal’ zijn als tolk?
 • Wat doe ik als ik een situatie te moeilijk vind om te tolken?
 • Hoe geef ik feedback aan een collega?

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • TolkenPraat duurt één dag en vindt plaats op locatie.
 • Kijk bij 'Data en inschrijven' voor data en locaties. 
 • Koffie, thee zijn inbegrepen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Vrijwillige tolken die werkzaam zijn binnen VluchtelingenWerk.

Wat ga je leren?
Na deze training weet je wat er van je wordt gevraagd als tolk en hoe VluchtelingenWerk je kan ondersteunen bij je werkzaamheden.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training duurt 1 dag en vindt plaats op locatie (zie Data en inschrijven).  Het uitwisselen van ervaringen en tips is een belangrijk onderdeel van deze training. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Tolken bij VluchtelingenWerk: wat betekent dat?
 • Tolktechnieken
 • Neutraliteit van de tolk
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met emoties

Voor de tolken die (ook) tolken voor groepscursussen en trainingen, is het naast het volgen van deze tolkentraining ook noodzakelijk om de verdiepingstraining voor groepstolken te volgen.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training duurt één dag. Klik op Data en inschrijven voor de verschillende data en locaties. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de cursusdag inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Vrijwillige tolken die werkzaam zijn binnen VluchtelingenWerk

Wat ga je leren?
Na deze training weet je wat er van je wordt gevraagd als tolk en hoe VluchtelingenWerk je kan ondersteunen bij je werkzaamheden.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training bestaat uit 2 dagdelen, online via Zoom. 
Het uitwisselen van ervaringen en tips is een belangrijk onderdeel van deze training. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Tolken bij VluchtelingenWerk: wat betekent dat?
 • Tolktechnieken
 • Neutraliteit van de tolk
 • Grenzen stellen
 • Omgaan met emoties

Voor de tolken die (ook) tolken voor groepscursussen en trainingen, is het naast het volgen van deze tolkentraining ook noodzakelijk om de verdiepingstraining voor groepstolken te volgen.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training bestaat uit twee dagdelen, meestal op verschillende dagen. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data.
 • De training wordt online gegeven via Zoom. Een online training volg je het gemakkelijkst op een pc of laptop, met een goede internetverbinding en met geluid en microfoon. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Vrijwillige tolken die werkzaam zijn binnen VluchtelingenWerk en tolken bij groepscursussen/trainingen. Je kunt denken aan tolken voor het ParticipatieVerklaringsTraject (PVT), Preventieve Ouderschapsondersteuning, Euro-Wijzer cliëntencursus Omgaan met Geld in Nederland.

Wat ga je leren?
Na deze training weet je wat er als groepstolk van je wordt gevraagd (verschil versus het individuele tolken), je hebt kennis van de verschillende groepstrainingen en je weet hoe VluchtelingenWerk je kan ondersteunen bij je werkzaamheden.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training duurt 1 dag en vindt plaats op locatie. Het uitwisselen van ervaringen en tips is een belangrijk onderdeel van deze training. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Kennismaking en afspraken
 • Tolken: de basis
 • Cliëntcursussen en -trainingen van VluchtelingenWerk
 • Samenwerken met de trainer
 • Vaardigheden van een groepstolk
 • Praktijksituaties
 • Evaluatie en afronding

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training duurt één dag. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data en locaties. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de cursusdag inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Vrijwillige tolken die werkzaam zijn binnen VluchtelingenWerk en tolken bij groepscursussen/trainingen. Je kunt denken aan tolken voor het ParticipatieVerklaringsTraject (PVT), Preventieve Ouderschapsondersteuning, Euro-Wijzer cliëntencursus Omgaan met Geld in Nederland.

Wat ga je leren?
Na deze training weet je wat er als groepstolk van je wordt gevraagd (verschil versus het individuele tolken), je hebt kennis van de verschillende groepstrainingen en je weet hoe VluchtelingenWerk je kan ondersteunen bij je werkzaamheden.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
Deze training bestaat uit 2 dagdelen op verschillende dagen en vindt online plaats. Het uitwisselen van ervaringen en tips is een belangrijk onderdeel van deze training. Onderwerpen die in de training aan bod komen zijn:

 • Kennismaking en afspraken
 • Tolken: de basis
 • Cliëntcursussen en -trainingen van VluchtelingenWerk
 • Samenwerken met de trainer
 • Vaardigheden van een groepstolk
 • Praktijksituaties
 • Evaluatie en afronding

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
 • De training bestaat uit twee dagdelen. 
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data.
 • De training wordt online gegeven via Zoom. Zoom werkt het best op een laptop of pc met een goede internetverbinding, camera en microfoon. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Deze basistraining VVS is voor regionmanagers, senior-teamleiders en teamleiders van alle disciplines binnen VluchtelingenWerk. 

Wat ga je leren?
Je wordt getraind in het gebruik van VVS, zodat alle medewerkers binnen VluchtelingenWerk VVS op dezelfde en de juiste manier vullen met informatie.

Lees verder

Dit is belangrijk om: 

 • cliënten op de locaties planmatig te kunnen begeleiden en hen zorgvuldig over te kunnen dragen aan onze partners. 
 • onze productiecijfers op orde te hebben (grondslag voor facturering en verantwoording naar subsidieverstrekkers).
 • de gegevens in VVS te kunnen benutten voor analyse en beleid, waardoor we onze doelgroep nog beter kunnen helpen. 

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats in Microsoft Teams en duurt ca. 2 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de basis van VVS
 • cliëntdossiers
 • procedures, contracten en notities
 • groepen en inburgering
 • rapportages

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Voorkennis van VVS is niet vereist.

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 2 uur (120 minuten), in de middag. 
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden. 
Trainer: Silvan Lucke
Locatie: Online
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

De training VVS - Werken met groepen is voor alle medewerkers van VluchtelingenWerk die in VVS groepsbijeenkomsten, workshops en trainingen registreren (bijv. PVT, Omgaan met geld, etc.). Meestal zijn dit administratieve krachten en trainers.

Wat ga je leren?
Je leert hoe je op op de juiste manier registreert. Doel van deze training is dat iedereen op dezelfde en correcte wijze groepen registreert in VVS. Dit is van belang om onze cliënten zorgvuldig en planmatig te begeleidingen. Ook vormt de registratie de grondslag voor de facturering van de groepsbijeenkomsten.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats in Microsoft Teams en duurt 1 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • aanmaken van groepen en planning/rooster
 • beheren deelnemers
 • proceduretegels en contractregels
 • aanwezigheid registreren
 • afsluiten contractregel en facturatie

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Basiskennis van VVS is wenselijk om de training goed te kunnen volgen.

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 1 uur, in de ochtend of middag. 
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden.