De opleidingen in deze categorie zijn uitsluitend voor medewerkers die als betaalde kracht bij VluchtelingenWerk werken leiding geven aan een afdeling, team of project. Is dit op jouw van toepassing? Dan kun je de trainingen uit deze categorie volgen, nadat je de  de Basiscursus voor nieuwe medewerkers hebt gevolgd.  

Daarnaast kun je ook de cursussen en trainingen uit de categorieën Juridisch en Integratie volgen als die op jouw taken van toepassing zijn. Evenals de landen- en themadagen en de e-learnings. 


Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Deze cursus is voor regiomanagers en andere geïnteresseerde managers. 

Wat ga je leren?
Je krijgt voldoende inzicht en kennis in de financiële processen om de financiën van je afdeling goed te kunnen besturen en om te zorgen voor goede facturering. 

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
Deze basiscursus wordt fysiek gegeven en duurt ca. 2,5 uur. Wat ga je leren: 
 • Hoe werken de S&C cyclus en de P&C cyclus en hoe verhouden die zich tot elkaar? 
 • Hoe verhoudt de begroting zich tot de realisatie: hoe gaat controlgesprek en hoe kun je sturen? Wat zijn onze inkomstenstromen en hoe factureren we? Incl. overloop. 
 • Hoe is de VVS registratie van invloed op de baten? 
 • Wat is het verschil tussen een voorschot/facturatie en baten?
 • Welke opties heb je om bij te sturen als de realisatie verschilt van de begroting? 

Vooropleiding / ervaring vooraf / vereisten

 • Je bent manager bij VluchtelingenWerk.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en locaties
 • De training bestaat 1 dagdeel van ca. 2,5 uur in de ochtend of middag. 
 • Koffie en thee zijn inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Deze AFAS InSite Basistraining is bedoeld voor collega’s van alle disciplines die leidinggeven aan betaalde medewerkers.

Wat ga je leren?
De training draagt bij aan een goede basiskennis van AFAS InSite voor de uitvoering van jouw dagelijkse werk en de aansturing van jouw medewerkers.

Omdat AFAS de ruggengraat van onze Bedrijfsvoering vormt, is het van belang dat we dit systeem op de juiste manier gebruiken en vullen met informatie. Alleen dan kunnen we als organisatie in control zijn als het gaat om bijvoorbeeld personeelszaken, financiën en projectsturing.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats en duurt 1,5 uur (inclusief ruimte voor interactie en vragen).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De basis van AFAS
 2. Managen in AFAS InSite (waaronder het organigram, workflows, takenlijsten, portaal ‘mijn medewerkers’)
 3. Tips & trics

Voor deze training ontvang je géén certificaat.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Geen. 

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 1,5 uur.
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Deze AFAS InSite Basistraining is bedoeld voor teamleiders van alle disciplines.

Wat ga je leren?
Teamleiders trainen, zodat zij goede basiskennis hebben van AFAS InSite voor de uitvoering van hun dagelijkse werk en aansturing van hun vrijwilligers.

Omdat AFAS de ruggengraat van onze Bedrijfsvoering vormt, is het van belang dat we dit systeem op de juiste manier gebruiken en vullen met informatie. Alleen dan kunnen we als organisatie in control zijn als het gaat om bijvoorbeeld personeelszaken, financiën en projectsturing.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats en duurt 1,5 uur (inclusief ruimte voor interactie en vragen).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. De basis van AFAS
 2. Managen in AFAS InSite (waaronder het organigram, workflows, takenlijsten, portaal ‘mijn vrijwilligers’)
 3. Tips & trics

Voor deze training ontvang je géén certificaat.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Geen. 

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 1,5 uur.
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Deze AFAS InSite training is bedoeld voor medewerkers die de rol van projectleider of projectsecretaris vervullen.

Wat ga je leren?
Projectleiders trainen, zodat zij goede basiskennis hebben van AFAS InSite voor de sturing en beheersing van hun projecten.

Omdat AFAS de ruggengraat van onze Bedrijfsvoering vormt, is het van belang dat we dit systeem op de juiste manier gebruiken en vullen met informatie. Alleen dan kunnen we als organisatie in control zijn als het gaat om bijvoorbeeld personeelszaken, financiën en projectsturing.
Lees verder

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats en duurt 1,5 uur (inclusief ruimte voor interactie en vragen).

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Projecten bij VluchtelingenWerk
 2. AFAS module Projecten
 3. Projecten managen in AFAS
 4. Vragen & interactie
Voor deze training ontvang je géén certificaat.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Basiskennis van AFAS InSite is wenselijk. Leidinggevenden bevelen we aan om eerst de Basistraining AFAS InSite voor Managers en senior Teamleiders te volgen

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 1,5 uur.
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Deze training is ontwikkeld voor betaalde medewerkers – teamleiders, projectleiders, projectmedewerkers – die vanuit hun functie te maken krijgen met situaties waarin ze geen formele macht hebben.

Wat ga je leren?
In het werk kan je geconfronteerd worden met situaties waar je wel invloed op zou willen uitoefenen, maar geen formele macht hebt. Dit kan zijn richting direct leidinggevenden, collega’s, (vrijwillige) medewerkers en externen. Wat kan je doen als je niet de formele macht hebt om iets te veranderen, maar wel graag een beweging zou willen zien?

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en duurt een dag. In de training komt het volgende aan bod:

 • het verschil tussen macht en gezag
 • de verschillende beïnvloedingsmogelijkheden en -stijlen
 • eigen beïnvloedingsstijl
 • cirkel van invloed en betrokkenheid
 • verschillende vaardigheden van beïnvloeden, verbaal en non-verbaal
 • welke stijl het meest effectief is in welke situatie
 • de posities van de Roos van Leary en hoe je met je eigen communicatie de ander in beweging kunnen krijgen
Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
 • De cursus bestaat uit een dag, op locatie (fysiek). 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 

Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Voor betaalde medewerkers van Vluchtelingenwerk met een leidinggevende functie. Let op: deze training is niet bedoeld voor regiomanagers. Bij voldoende deelnemers (minimaal 8) kan een aparte training gegeven worden voor regiomanagers. Neem hiervoor contact op met het Secretariaat van de VluchtelingenWerk Academie: academie@vluchtelingenwerk.nl

Wat ga je leren?
De nadruk ligt bij deze training op de basishouding en vaardigheden in het coachend leidinggeven. De essentie van het coachend leidinggeven wordt toegelicht en besproken aan de hand van theorie, brainstorming en oefeningen en koppeling aan de eigen praktijk. Gedurende de training vindt regelmatig reflectie plaats op eigen houding, handelen, inzichten en competenties.

Lees verder Hoe gaan we te werk? 

Let op: je kunt de training alleen op onderstaande volgorde volgen. Het is niet mogelijk om (eerst) alleen dag 2 te volgen. 

De training wordt fysiek (op locatie) gegeven. Ze bestaat uit 2x twee dagen.
Soms is bij aaneensluitende dagen een overnachting inbegrepen.
Let op: Je kunt je niet afzonderlijk voor de twee trainingsonderdelen  inschrijven. De vervolgtraining  (deel II) is meestal enkele maanden later.

Inhoud deel 1 (2 dagen)
De training start met een oriëntatie op wat situationeel leiderschap is. Vervolgens wordt het ontwikkelingsniveau van de eigen medewerkers in kaart gebracht en gekoppeld aan de noodzakelijke vaardigheden als leidinggevende. De coachende rol die je als leidinggevende op je kunt nemen komt in deel 1 uiteraard uitgebreid aan de orde.

Inhoud deel 2 (2 dagen)

In deel 2 gaan we aan de slag met het coachen op overtuigingen en staan we stil bij het coachen op competenties. Vervolgens oefenen we met feedback geven op een coachende manier en wordt er in het laatste dagdeel wordt geoefend met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf 
 • Bij voorkeur volg je deze training nadat je enige praktijkervaring hebt opgedaan

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locaties.
 • De training bestaat uit twee delen met elk een tweedaags programma. 
  Koffie, thee zijn altijd inbegrepen.
  Als er sprake is van een overnachting zijn op dag 1 en 3 het diner inbegrepen, op dag 2 en 4 ontbijt en lunch.
  Zonder overnachting is op alle dagen de lunch inbegrepen.  
 • Je kunt je uitsluitend voor beide trainingsdelen inschrijven, niet voor één van beide. De vervolgtraining (deel 2) vindt meestal enkele maanden later plaats.
 • Je volgt de training op de volgorde: dag 1 > dag 2, dag 3 > dag 4. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Deze training is bestemd voor leidinggevende medewerkers die Coachend leidinggeven I en II hebben gevolgd. Deze training is niet bedoeld voor regiomanagers. Voor deze groep is een apart leiderschapsprogramma ontwikkeld.

Wat ga je leren
De afgelopen jaren hebben tientallen medewerkers de training 'Coachend leidinggeven' gevolgd. Op verzoek van velen is er een opfristraining. Een training die de mogelijkheid geeft opgedane kennis en vaardigheden weer op te halen. Om mogelijkheden en knelpunten van het coachend leidinggeven in de praktijk te bespreken en een aantal zaken verder met elkaar uit te diepen.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven. Ze bestaat uit twee dagen.
Bij trainingen op twee aaneensluitende dagen is vaak een overnachting inbegrepen.

We starten de training met het opfrissen van hetgeen er in deel 1 en 2 besproken is. Vervolgens staan we stil bij mogelijke knelpunten als het gaat om coachend leidinggeven en de analyse daarvan. Het tweede dagdeel staan we stil bij teamcoaching.

Het derde dagdeel oefenen we met coachingsgesprekken. Dan wel met een team, dan wel met individuele medewerkers. Tijdens het laatste dagdeel wordt er geoefend met een acteur.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Training Coachend leidinggeven I en II afgerond.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en de locaties.
 • De training bestaat uit twee dagen
  Koffie en thee zijn altijd inbegrepen. 
  Als er sprake is van een overnachting is op dag 1 ook het diner inbegrepen en op dag 2 ontbijt en lunch. 
  Zonder overnachting is op beide dagen de lunch inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?
Je werkt als betaalde medewerker bij VluchtelingenWerk en je hebt organisatorische verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld: je geeft leiding aan vrijwilligers, of je bent projectmedewerker, etc.

Wat ga je leren?
Door bezuinigingen, fusies en andere factoren word je als medewerker binnen VluchtelingenWerk geconfronteerd met nieuwe situaties. Dit gaat niet altijd zonder slag of stoot en kan gepaard gaan met conflicten.
De training gaat over het omgaan met conflicten.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven. Ze bestaat uit twee dagen. Bij de training op de locatie Soesterberg is een overnachting inbegrepen.

De training gaat in op de manier waarop jezelf geneigd bent om te gaan met conflicten, op het herkennen/erkennen  van diverse soorten conflicten die er in een organisatie kunnen bestaan, op het mogelijk voorkomen van conflicten en op het hanteren ervan op het moment dat ze zich toch voordoen.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Het is zinvol de training Coachend leidinggeven gevolgd te hebben, of je bent bekend met de inhoud ervan. 

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor data en locaties.
 • De training bestaat uit twee dagen: 
  • Bij een training met een overnachting zijn koffie, thee, 1x ontbijt, 1x lunch, 1x diner en de overnachting inbegrepen. 
  • Bij een training zonder overnachting zijn koffie, thee en 2x lunch inbegrepen. 
Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Deze training is voor betaalde trainers die affiniteit hebben met schuldpreventie en de cursus Euro-Wijzer (gaan) geven.

Wat ga je leren?
Na deze training sta je zelfverzekerd voor een groep vluchtelingen om de cliëntencursus ‘Omgaan met Geld in Nederland’ te geven.

Lees verder

Hoe gaan we te werk?
De training duurt 1 dag en vindt plaats op locatie (zie Data en inschrijven).

Vooropleiding / ervaring vooraf / vereisten

Praktische zaken
 • De training duurt één dag. Klik op 'Data en inschrijven' voor de verschillende data en locaties. 
 • Er wordt verwacht dat je vooraf de voorbereidingsopdrachten hebt gemaakt. Dit is een vereiste voor deelname.
 • De voorbereiding bestaat o.a. uit een e-learning. Hiervoor wordt je automatisch aangemeld wanneer je je voor deze training inschrijft. 
 • Koffie, thee en lunch zijn bij de training inbegrepen.
 • Deze training is ook op locatie aan te vragen.  

Voor wie?
Leidinggevenden (beroepskrachten) van VluchtelingenWerk die (mede-)verantwoordelijk zijn voor positionering, acquisitie, netwerken en onderhandelen in hun gemeente/regio.

Wat ga je leren?
Dat asielzoekers en vluchtelingen in de gemeente worden begeleid door VluchtelingenWerk is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Er hebben zich steeds meer ‘spelers’ gemeld op deze ‘markt’.

Lees verder
Voor VluchtelingenWerkgroepen in het land betekent dit dat zij zich veel meer dan voorheen moeten positioneren om te kunnen blijven doen waar zij voor opgericht zijn: ‘het ondersteunen van cliënten in de gemeente’.  Tijdens deze training leer je hoe je je als  Vluchtelingenwerk in de gemeente/regio/provincie pro-actief opstelt om de financiering van het werk veilig te stellen.

Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit twee trainingsdagen. Je volgt de training in de volgorde dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk eerst dag 2 te volgen.  Bij een training op locatie Soesterberg is een overnachting inbegrepen. Tijdens de training leer je hoe je VluchtelingenWerk sterk positioneert in de markt en zo de kans op het veilig stellen van de financiering vergroot: 

 • Hoe ziet 'de markt' jou als volwaardige gesprekspartner.
 • Wat komt daarbij allemaal kijken.
 • Wat heb je daarvoor nodig.

Gedurende het laatste dagdeel wordt met een acteur gewerkt.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Geen.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata en de locatie.
 • De training bestaat uit twee dagen (het is niet mogelijk eerst dag 2 te volgen en daarna dag 1). 
 • Koffie en thee zijn inbegrepen. 
  • Bij een training met een overnachting zijn op dag 1 ook diner en een overnachting inbegrepen, en op dag 2 ontbijt en lunch. 
  • Bij een training zonder overnachting is op beide dagen ook de lunch inbegrepen. 


Voor wie?
Je werkt bij VluchtelingenWerk en hebt een verantwoordelijkheid in het tot een goed einde brengen van een project (projectleider of  projectmedewerker). 

Wat ga je leren?
Je leert hoe je de kans kunt vergroten (of daaraan bijdraagt) dat een project succesvol wordt afgerond.

Lees verder
Hoe gaan we te werk? 
De training wordt fysiek (op locatie) gegeven en bestaat uit een trainingsdag.

'Hoe kun je de kans een project tot een goed eind te brengen zo groot mogelijk maken’ is de centrale vraag tijdens deze training. En wat doe je als zaken anders verlopen dan voorzien? Communicatie, planmatig en SMART werken, flexibel en creatief denken zijn onderwerpen die deze dagen aan bod komen.

Als je deze training hebt afgerond, raden we je aan de training 'Positionering, acquisitie, netwerken en onderhandelen' te volgen. 

Vooropleiding / ervaring vooraf
Afgeronde Basiscursus voor nieuwe medewerkers

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor data en de locatie.
 • De training bestaat uit een dag.
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 

Voor wie?
Leidinggevenden (beroepskrachten) van VluchtelingenWerk.

Wat ga je leren?
Je leert je team mee te nemen in veranderingsprocessen. Deze training is vooral gericht op de interne organisatie.

Hoe gaan we te werk?
Hoe kun je de belangenbehartiging en begeleiding van vluchtelingen garanderen in telkens veranderende omstandigheden? En hoe neem je je team hierin mee?

Lees verder
De training bestaat uit 2 dagen. Bij een training op locatie Soesterberg is een overnachting inbegrepen. 
Tijdens deze training wordt door middel van een analyse van de huidige en de gewenste situatie stilgestaan bij de knelpunten en de mogelijkheden. Ruime aandacht is er voor de vraag wat de gevolgen van keuzes zijn voor de doelstellingen van je organisatie, je medewerkers en jezelf.

Daarnaast komen de vaardigheden en kennis aan bod die je als leidinggevende nodig hebt om deze situatie het hoofd te kunnen bieden én hoe om te gaan met weerstand van de medewerkers tegen de veranderende situatie.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Het is zinvol de training Coachend leidinggeven gevolgd te hebben of bekend te zijn met de inhoud daarvan.
Praktische informatie
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor data en de locaties.
 • De training bestaat uit twee dagen.
 • Koffie en thee zijn inbegrepen.
 • Bij een training met overnachting zijn op dag 1 ook diner en overnachting inbegrepen, op dag 2 ontbijt en lunch. 
 • Bij een training zonder overnachting is op beide dagen lunch inbegrepen. 
 • Als vervolg op deze training kun je de training Conflicthantering volgen.
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?

Deze basistraining VVS is voor regiomanagers, senior-teamleiders en teamleiders van Asiel

Wat ga je leren?
Je wordt getraind in het gebruik van VVS, zodat alle medewerkers binnen VluchtelingenWerk VVS op dezelfde en de juiste manier vullen met informatie.

Lees verder

Dit is belangrijk om: 

 • cliënten op de locaties planmatig te kunnen begeleiden en hen zorgvuldig over te kunnen dragen aan onze partners. 
 • onze productiecijfers op orde te hebben (grondslag voor facturering en verantwoording naar subsidieverstrekkers).
 • de gegevens in VVS te kunnen benutten voor analyse en beleid, waardoor we onze doelgroep nog beter kunnen helpen. 

Hoe gaan we te werk?

De training vindt online plaats in Microsoft Teams en duurt ca. 2 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • de basis van VVS
 • cliëntdossiers
 • procedures, contracten en notities
 • rapportages

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Voorkennis van VVS is niet vereist.

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en -tijden. 
 • De training bestaat uit 1 online sessie van 2 uur (120 minuten), in de middag. 
 • Voor Microsoft Teams heb je een laptop/pc nodig met internetverbinding, geluid/microfoon en camera. 
 • Aan deze korte training is geen certificaat verbonden. 
Trainer: Silvan Lucke
Locatie: Online
Data en inschrijven (eerst inloggen)


Voor wie?
Het webinar is alleen bestemd voor teamleiders van VluchtelingenWerk die zich bezighouden met de juridische begeleiding. Na afloop komt het webinar ook beschikbaar als opname zodat het kan worden teruggekeken door andere geïnteresseerden.

Achtergrond
In een eerder Intranetbericht van 25 maart jl.  werd onder meer ingegaan op de voorgenomen aanpassingen van de geloofwaardigheidsbeoordeling en het groepenbeleid. 

Lees verder

VluchtelingenWerk maakt zich grote zorgen om de verregaande wijzigingen in het beoordelingskader die het demissionaire kabinet heeft aangekondigd. Deze wijzigingen plaatsen de IND in een keurslijf van strenge regels waarin niet een evenwichtig oordeel, maar het afwijzen van zoveel mogelijk asielverzoeken centraal staat.

Mensen die op de vlucht zijn voor gevaar kunnen hierdoor onterecht afgewezen en uitgezet worden. Bovendien zullen de wijzigingen naar verwachting leiden tot toename van werkdruk voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), waardoor de achterstanden alleen maar verder zullen oplopen. VluchtelingenWerk vindt kortom dat de wijzigingen in het beoordelingkader alarmerend zijn op meerdere fronten en geen recht doen aan de kwetsbare (bewijs)positie van vluchtelingen.

De wijzigingen hebben dus grote gevolgen en treden na verdere uitwerking en publicatie in WBVs en trainingen van hoor- en beslisambtenaren in werking. Naar verwachting zal de nieuwe geloofwaardigheidsbeoordeling uiterlijk 1 juni ingaan.

Wat ga je leren en hoe ga je te werk? 
Om teamleiders zich zo goed mogelijk voor te laten bereiden op de geplande veranderingen verzorgt Team Expertise in samenwerking met de VluchtelingenWerk Academie een webinar.

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod: 

 • Het verschil tussen de oude en nieuwe geloofwaardigheidsbeoordeling
 • De aanpassingen in het groepenbeleid
 • De juridische houdbaarheid van de wijzigingen
 • Aandachtspunten voor teamleiders
 • Signalering en monitoring

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Je bent werkzaam als teamleider en houd je bezig met juridische begeleiding

Praktisch
 • Klik op Data en inschrijven voor meer informatie en inschrijven. 
 • Het webinar vindt plaats op dinsdag 7 mei 2024 en duurt van 10:00 tot uiterlijk 11:30.
 • Het webinar wordt gegeven via Zoom. Na je inschrijving vind je de Zoomlink op de Webinarpagina in de DLO.
  Zoom werkt het best via een laptop of pc, met een internetverbinding, geluid, microfoon en een camera.

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Deze workshopserie is speciaal ontwikkeld voor teamleiders/praktijkbegeleiders die stagiairs begeleiden. Of je nu net begonnen bent met begeleiden of al meer ervaring hebt, deze workshop biedt je waardevolle handvatten om je vaardigheden te optimaliseren. 

Wat ga je leren?
Deze waardevolle workshopserie bestaat uit twee op elkaar afgestemde workshops op locatie, die je helpen om: 

Lees verder
 • Stagiairs te motiveren en te coachen. 
 • Effectieve begeleidingsplannen op te stellen. 
 • Begeleidingsgesprekken te voeren die tot resultaat leiden. 
 • Een optimale leeromgeving te creëren voor stagiars. 
 • weet je dat in de communicatie met de cliënt culturele aspecten een rol kunnen spelen en ben je in staat om, met behulp van verschillende gesprekstechnieken, deze communicatie goed vorm te geven;
 • ken je de stappen van het CODA-model en kun je deze toepassen in de communicatie met de cliënt.

Hoe gaan we te werk? 

De workshops worden gehouden op 5 verschillende locaties: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Let op: je meldt je aan voor een workshopreeks op 1 locatie

 • De workshops worden gegeven door ervaren trainers met expertise in de begeleiding van stagiairs. 
 • Je leert praktische tips en technieken die je direct kun toepassen in de praktijk. 
 • Je krijgt de kans om te sparren met andere begeleiders in een interactieve setting. 
 • Je ontvangt waardevolle feedback om je begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen en te verbeteren. 

Vooropleiding / ervaring vooraf
Geen.

Praktische zaken
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de trainingsdata en locaties.
 • De workshopserie bestaat uit twee dagen die op elkaar zijn afgestemd, op 1 locatie (fysiek). 
 • Koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 
 • Je schrijft je in voor een workshopserie op 1 locatie, het is niet mogelijk verschillende locaties en workshops uit verschillende series te combineren.