Over deze cursus

Data en inschrijven (eerst inloggen)

Voor wie?

Voor medewerkers van VluchtelingenWerk die juridische begeleiding als kerntaak hebben en zich actief bezighouden met de analyse van vluchtverhalen.
 
Wat ga je leren?
Vluchtverhaalanalyse (VVA) is een belangrijk hulpmiddel voor een planmatige aanpak van de begeleiding bij de asielprocedure. In deze workshop wordt geoefend met de toepassing van de methodiek VVA en met het opstellen van relevante vragen die nodig zijn om gesprekken met cliënten te voeren in het kader van de VVA. We doorlopen alle fasen van VVA aan de hand van 6 stappen.

Lees verder

Hoe gaan we te werk? 
De workshop VVA bestaat uit twee dagen op locatie (fysiek). Je kunt de workshop alleen op onderstaande volgorde volgen. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 volgen. De voorbereiding voor beide dagen van deze workshop is verplicht. Als voorbereiding maak je de e-learning VVA en en heb je het werkdocument VVA doorgenomen. Daarmee heb je voorafgaand aan de lesdagen al kennis gemaakt met de uitgangspunten en werkwijze van vluchtverhaalanalyse. Hieraan wordt in de workshop slechts aandacht besteed als deelnemers er nog vragen over hebben. Voor de e-learning word je automatisch ingeschreven bij inschrijving voor deze workshop.

Dag 1
We bespreken de aandachtspunten bij de introductie van VVA aan een cliënt en besteden aandacht aan dossierstukken die voor een VVA nodig zijn. Vervolgens oefenen we met de methodiek van de vijf V’s aan de hand van korte filmpjes met vluchtverhalen. Hierna volgt een korte introductie over (het belang van) landeninformatie en krijgen de deelnemers informatie over het zoeken naar landeninformatie. Na afloop van de eerste dag staat er in deze cursusomgeving een huiswerkopdracht voor je klaar voor dag 2. Je wordt ook verzocht om landeninformatie op te zoeken. De tweede dag werken we de hele dag met dit dossier.

Dag 2
In de ochtend wisselen we de bevindingen van de huiswerkopdracht uit. We focussen op de kernvragen van de vijf V’s, op relevante vervolgvragen aan de cliënt en op vervolgvragen aan de landeninformatie. We bespreken ook de actiepunten die hieruit naar voren komen. Vervolgens besteden we kort aandacht aan de elementen waaraan een goede samenvatting van het vluchtverhaal moet voldoen. Aan de hand van het voornemen wordt het actieplan (zo nodig) bijgesteld.

Aan het eind van de dag bespreken we de (reële) stand van zaken in deze zaak en brainstormen we over de uitvoer van VVA in de praktijk.

Vooropleiding / ervaring vooraf
Praktische zaken
  • Klik op 'Data en inschrijven' voor de workshopdata en de locatie. 
  • De cursus bestaat uit twee dagen op een cursuslocatie (fysiek)
  • Je volgt de workshop op de volgorde: dag 1 > dag 2. Het is niet mogelijk (eerst) alleen dag 2 te volgen. 
  • Lunch, koffie en thee zijn inbegrepen.
  • De voorbereiding is verplicht. De voorbereiding voor dag 1 kost ca. 1,5 uur, de voorbereiding voor dag 2 is pittig en neemt ca. 5 uur in beslag. 

Data

Start datum: 1/01/50

Cursus bestanden