Over deze cursus


Voor wie?

De Basiscursus is voor alle nieuwe vrijwilligers, stagiaires en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk Nederland, zoals juridisch begeleiders, maatschappelijk begeleiders, arbeids- en budgetcoaches, taalvrijwilligers, projectmedewerkers, baliemedewerkers, teamleiders, etc.

Wat ga je leren?
De Basiscursus is de cursus waarmee nieuwe medewerkers beginnen bij VluchtelingenWerk. In deze cursus wordt de basis gelegd voor het werken met onze doelgroep en de cursus geeft toegang tot het verdere trainingsaanbod. Na afronding van de basiscursus…

Lees verder

 • weet je waar VluchtelingenWerk Nederland voor staat en hoe de organisatie is opgebouwd;
 • ben je in staat om je functie binnen de organisatie uit te voeren volgens de richtlijnen beschreven in de gedragscode en het privacyreglement van VluchtelingenWerk;
 • weet je in grote lijnen hoe de asielprocedure verloopt, vanaf moment van aankomst in Nederland tot en met het ontvangen van een verblijfsvergunning of terugkeer naar het land van herkomst;
 • ben je op de hoogte van belangrijke aspecten op het gebied van integratie en inburgering in Nederland;
 • weet je dat in de communicatie met de cliënt culturele aspecten een rol kunnen spelen en ben je in staat om, met behulp van verschillende gesprekstechnieken, deze communicatie goed vorm te geven.
 • weet je wat aandachtspunten kunnen zijn in het communiceren met de cliënt in een voor hen nieuwe/vreemde taal en hoe daarin goed samengewerkt kan worden met een tolk;
 • ken je de stappen van het CODA-model en kun je deze toepassen in de communicatie met de cliënt.

Hoe gaan we te werk? 

De basiscursus staat in het teken van theorie, praktijkvoorbeelden, casuïstiek, opdrachten, interactie en uitwisseling tussen de deelnemers.

De basiscursus is een cursus van vier dagdelen die online wordt uitgevoerd. Ieder dagdeel duurt 2.5 uur. De cursus is bedoeld voor maximaal 15 deelnemers.

Om deel te nemen aan de online basiscursus moeten de deelnemers een goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal hebben. Daarnaast moeten de deelnemers beschikken over een goed werkende internet verbinding, een camera en een microfoon, bij voorkeur op een laptop of een computer. Tot slot is enige computervaardigheid gewenst om zich veilig en vertrouwd te voelen in het gebruikte programma voor de online basiscursus. Het gebruikte programma is momenteel Zoom. In de toekomst zal gebruik gemaakt gaan worden van Microsoft Teams.

Vooropleiding / ervaring vooraf
 • Goede of uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.
 • Er is geen verdere vooropleiding vereist. De Basiscursus geldt als ingangseis voor de meeste cursussen en trainingen van de VluchtelingenWerk Academie.

Praktisch
 • Klik op 'Data en inschrijven' voor de cursusdata.
 • De cursus bestaat uit vier online dagdelen op afzonderlijke dagen, in de ochtend (10.00 tot 12.30 uur), middag (13.00 tot 15.30 uur) of avond (19.00 tot 21.30 uur). De digitale inloop is 15 minuten voor aanvang.
 • Zoom werkt het best op een computer/laptop. Verder heb je een internetverbinding, geluid/microfoon en camera nodig. 
 • Je volgt de cursus op volgorde: dag 1 > dag 2 > dag 3 > dag 4. Een andere volgorde is niet mogelijk.
 • De basiscursus kan ook fysiek worden gevolgd (2 dagen op locatie). 

Data

Start datum: 1/01/50

Cursus bestanden