Ik kan niet inloggen met m'n VluchtelingenWerk-account.

Om in te loggen in de leeromgeving, gebruik je dezelfde gebruikersnaam en wachtwoord als voor je VluchtelingenWerk e-mail, intranet etc. Je gebruikersnaam is dus niet je hele e-mailadres (bijv. ptest@vluchtelingenwerk.nl) maar alleen het stuk voor @ (ptest).

Lukt het daarmee nog niet? Kijk na of je een typefout hebt gemaakt in je e-mailadres of wachtwoord. Check ook of je CapsLock (hoofdletters) aanstaat. Werkt het nog niet? Neem contact op met je leidinggevende voor hulp of een nieuw account.

» Vraag & Antwoord