Ik heb geen inloggevens / ben mijn wachtwoord vergeten.

Werk je bij VluchtelingenWerk?  

Bij indiensttreding krijgen alle vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk een account met inloggegevens voor je werk e-mail, intranet etc. Deze inloggegevens gebruik je ook voor de digitale leeromgeving van de VluchtelingenWerk Academie. Heb je deze inloggegevens niet ontvangen of ben je ze kwijt? Je leidinggevende kan ze (opnieuw) voor je aanvragen. 

Het account bestaat uit:

  • een e-mailadres dat eindigt op @vluchtelingenwerk.nl
  • een gebruikersnaam (het stukje voor de @ in je e-mailadres) 
  • en een wachtwoord.
In deze digitale leeromgeving log je in met alleen je gebruikersnaam, dus met het stukje voor ...@vluchtelingenwerk.nl

Waarom je alleen met een VluchtelingenWerk account mag inloggen
Zoals ook bijvoorbeeld bij Zimbra mail en bij Intranet het geval is, mag je in de digitale leeromgeving niet met een privé mailadres inloggen. Vanwege o.a. informatiebeveiliging en privacy is het namelijk onwenselijk om privé-gegevens in de digitale leeromgeving op te slaan.

Werk je niet bij VluchtelingenWerk?
Het aanbod van de VluchtelingenWerk Academie is in principe bestemd voor medewerkers van VluchtelingenWerk. Werk je niet bij VluchtelingenWerk? Afhankelijk van je functie en waar je werkzaam bent kun je wellicht toch deelnemen. Vul hiervoor het Aanvraagformulier externen in.

» Vraag & Antwoord