Kunnen de trainingen ook in het Engels gegeven worden?

De Academie biedt de trainingen niet in het Engels aan om de volgende redenen; VW biedt ondersteuning aan asielzoekers en vluchtelingen in Nederland. Alle procedures zijn in het Nederlands, zowel in de asielprocedure als in de gemeentelijke opvang. Daarnaast worden cliënten geacht zo snel mogelijk na statusverlening en huisvesting in de gemeente, te starten met de inburgering en participatie. Ook deze cursussen zijn in het Nederlands.

» Vraag & Antwoord