Wat zijn de voorwaarden voor deelname, annuleren, wijzigen?

Deelname

Alle opleidingen van de Academie zijn in eerste instantie bedoeld voor de (vrijwillige en betaalde) medewerkers van VluchtelingenWerk. Externen die werkzaam zijn in het werkveld van de opvang, belangenbehartiging en begeleiding van vluchtelingen en statushouders kunnen ook deelnemen. Zij kunnen verzoek tot deelname indienen via het aanvraagformulier voor externen

Na voltooiing van de meeste geplande cursussen en trainingen wordt een certificaat uitgereikt. In veel gevallen dient hiervoor ook de voorbereiding te worden voltooid. Dit staat aangegeven in de inleiding van de cursuspagina. 

Voor medewerkers die zich bezighouden met de begeleiding van cliënten, of op andere wijze veelvuldig contact hebben met cliënten, is het voltooien van de Basiscursus een voorwaarde voor deelname aan het overige aanbod. 

Toegang tot de opleiding

Medewerkers kunnen alleen inloggen met de inloggegevens hun VluchtelingenWerk-account, dezelfde als voor VluchtelingenWerk e-mail en intranet.  Voor externen wordt een account aangemaakt door de beheerders van de DLO (waarbij wijziging van het wachtwoord door de deelnemer verplicht wordt gesteld). 

Deelnemers hebben een jaar lang toegang tot een opleiding, na afloop van de laatste opleidingsdag of na de datum van inschrijving (bij een e-learning).  Zie Bewaartermijn gegevens

Kosten

Alle opleidingen zijn kosteloos voor vrijwilligers en betaalde medewerkers van VluchtelingenWerk.  

Voor externen worden kosten in rekening gebracht aan de organisatie waar de deelnemer werkt.  Voor meer informatie over de tarieven, zie: Wat kost deelname aan een opleiding

Annuleren en wijzigen

Annuleren en wijzigen kan tot 5 dagen voor aanvang van een opleiding. Voor externen worden na deze termijn de kosten voor de opleiding volledig in rekening gebracht.  Voor medewerkers worden na de termijn de kosten die gemaakt zijn voor de organisatie, administratie en planning doorberekend aan de betreffende (hoofd)werklocatie van de deelnemer. 


» Vraag & Antwoord